dogicon   carmeliicon   pinkasicon
         
mazalicon   tziktopicon   shemeshicon
         
comixicon   convictsicon    aaicon
         
saknaim icon   abir icon   barlington icon
         
        rony icon

איור ספרי נוער

כאשר מאיירים ספרים לנוער, האיורים צריכים להיות מתוחכמים יותר מאשר באיורים לגיל הצעיר. הבעות הפנים, הלבוש שצריך להתאים לתקופה, לאופנה הרווחת, האביזרים הנלווים וכמובן הרקע. כל אלו עוזרים ליצור אמפתיה והזדהות בליבו של הקורא.
 

איור ספרי נוער – ממליצים

"תודה רבה על האיורים היפיפיים שתרמו רבות לספר אסטרולוגיה לצעירים ולצעירים ברוחם "עניין של מזל"..".

> המשך קריאה